Skip to: Menu | Main content

Безплатна уеб платформа

Последна стабилна версия: 2.55
Дата на публикуване: 17 Септември 2018

VertrigoServ - PHP, Apache, MySQL

Vertrigo (WAMP)

VertrigoServ е разработена, за да осигури високопрофесионален и лесен за инсталиране пакет от Apache (HTTP уеб-сървър), PHP (рефлективен уеб език за програмиране), MySQL (многозадачна, многопотребителска система за управление на SQL бази данни), SQLite (ACID-съвместима система за управление на релационни бази данни), SQLiteManager (многоезиков уеб-базиран инструмент за управление на SQLite бази данни), PhpMyAdmin (управление за MySQL, написано на PHP) и Zend Optimizer (увеличаващ производителността при изпълнение на PHP скриптове до 40%) за Windows операционни системи. С удобен общ процес, всички компоненти се инсталират в една папка и могат да бъдат използвани веднага след приключването на инсталацията. Програма за деинсталиране позволява и пълното премахване на VertrigoServ от системата. Проектирана е така, че да е възможно най-малка и гъвкава, подходяща за разпространение по Интернет. VertrigoServ се препоръчва, както на начинаещи, така и на хора с напреднали познания по реализиране на уеб-решения.


Основни характеристики

Джобна информация

Policies

For Google (cookies and ads on the site etc.) see Google policies at https://policies.google.com/privacy